เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายดิสทัต โหตระกิตย์) รับมอบเครื่องคัดกรองบุคคลระบบโซลูชั่น พร้อมวีดิโอเฝ้าระวังตรวจจับความร้อน จากบริษัท วีเคแอล เทคโนโลยี จำกัด

21 พฤษภาคม 2563

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเครื่องคัดกรองบุคคลระบบโซลูชั่น พร้อมวีดิโอเฝ้าระวังตรวจจับความร้อน จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท วีเคแอล เทคโนโลยี จำกัด เพื่อใช้ตรวจคัดกรองบุคลากรเข้า-ออก สถานที่เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก