เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระวันรัต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

4 มกราคม 2564

วันนี้ (4 มกราคม 2564) เวลา 08.30 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

โปรดเลือก