เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบสิ่งของบำรุงขวัญพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ทำเนียบรัฐบาล

20 ตุลาคม 2563

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากกองบัญชาการตำรวจนครบาล และขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ที่ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก