นายกฯ เผย ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ เพิ่มเติม ชี้การประชุมเอเปคเป็นเวทีสำคัญเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ย้ำจุดยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชน

15 พฤศจิกายน 2565

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) เวลา 12.40 น. ณ ด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ว่า อยู่ในขั้นตอนการเจรจาและให้เป็นไปตามหน้าที่ของผู้เจรจา เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดราคาสูงขึ้น

นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคว่าได้มีการติดตามมาโดยตลอด ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการเจรจาข้อตกลงและพันธะสัญญาต่าง ๆ โดยจะมีการพบปะหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจากันในหลาย ๆ มิติ ลดผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open. Connect. Balance.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเอาประเด็นที่มีความต้องการตรงกันมาเฉลี่ยแบ่งปันกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชน ขอความร่วมมือเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อครบตามกำหนดเวลา เพื่อไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาอีก เนื่องจากภาพรวมการท่องเที่ยวดีขึ้น และเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มฟื้นตัว

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงที่ประชุม ครม. วันนี้ได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ เช่น ข้าว กรณีเหตุการณ์หนองบัวลำภู ซึ่งได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ ตามอำนาจของคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้มีการเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายกรณีผู้ประสบอุทกภัย โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการทำเกษตรรอบใหม่ มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติลดภาษีสรรพสามิตต่อไปอีก 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาและพยายามทำให้ดีที่สุด ซึ่งจะต้องพิจารณาสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องต้นทุน กระบวนการผลิต และแหล่งผลิตของประเทศ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ขององค์กรระหว่างประเทศ ในอนาคตโลกจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและพลังงาน แต่เชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังคงมีศักยภาพและคาดว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความมั่นคงทางด้านอาหารในช่วงต้นปี โดยจะมีการเชิญประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อหาทางออกและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โปรดเลือก