นายกฯ ชื่นชมโครงการหนังสือสมาร์ท-สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมฯ ในรูปแบบดิจิทัล คลังข้อมูลผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายถึงผู้บริโภคในระบบออนไลน์

15 พฤศจิกายน 2565

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.45 น. ณ โถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ สุริยะ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์สร้างแรงบันดาลใจ Local สู่เลอค่า เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเสนอโครงการหนังสือสมาร์ท-สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศแบบดิจิทัล ฉบับพิเศษ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์และผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งผลิตผ้าไหม และใช้เป็นของขวัญในนามรัฐบาลไทยที่มอบให้แก่ผู้นำประเทศและคู่สมรสที่เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) ในปี 2565 โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความชื่นชมที่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนและจัดทำโครงการฯ จนประสบความสำเร็จ ซึ่งผ้าไหมนับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของไทยที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบ ขอให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นอกเหนือจากการเป็นเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องประดับ อุปกรณ์ตกแต่ง ของที่ระลึก เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดทำเป็นฐานข้อมูลผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหมนี้ จะช่วยส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบดิจิทัลทำให้เข้าถึงผู้สนใจได้มากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลมุ่งส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผู้ผลิต และผู้ประกอบการไทย

โปรดเลือก