นายกรัฐมนตรีย้ำหน้าที่รัฐบาลต้องดูแลคนทุกภาค ทุกกลุ่มจังหวัด พร้อมกระจายเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศ

2 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (1 ก.ค.63) ‪เวลา17.00 ณ อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันที่ประชุมรัฐสภา รัฐบาลสั่งศึกษาระบบโลจิสติกครบขั้นตอน ทั้งลดระยะทาง การพัฒนาเส้นทางตรง รวมถึงเส้นทางที่จำเป็นพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากส่วนรวม

นายกรัฐมนตรียืนยันในฐานะหัวหน้ารัฐบาล จะต้องเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่งใหม่หมดทั้งประเทศ พร้อมสั่งให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษาโครงการสร้างถนนเส้นทางสายใหม่ในอนาคต ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ โดยถนนเส้นใหม่ต้องไม่สร้างทับซ้อนกับเส้นทางเดิม ให้ควบคู่กับโครงการสร้างรถไฟทางคู่ขนาน และจัดทำร่องทางระบายน้ำให้สามารถนำน้ำไปกักเก็บในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ ให้เกิดแหล่งเศรษฐกิจใหม่ เมืองใหม่ เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชน นำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพใหม่ ตลอดแนวถนนเส้นทางใหม่ โดยทุกอย่างต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสุจริต มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) การทำประชาพิจารณ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย สำหรับเส้นทางมอเตอร์เวย์ เช่น เส้นทางไปจังหวัดโคราช ก็จะดูรูปแบบการลงทุน ทั้งการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อให้ดำเนินการได้ไวขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้แทนราษฎร

นายกรัฐมนตรีชี้แจงที่ประชุมรัฐสภา ว่า หลายโครงการนั้นอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมธิการเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความพร้อมก่อน หากโครงการใดยังทำไม่ได้หรือยังไม่มีความพร้อมก็จะมีการจัดสรรงบประมาณไปยังโครงการอื่น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณและงานของส่วนราชการด้วย


----------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก