นายกฯ ร่วมประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC SME Ministerial Meeting ครั้งที่ 28 และ APEC SME Working Group Meeting 5 -10 ก.ย.นี้ แสดงศักยภาพ ความพร้อมของไทยในการเปิดประเทศ

2 สิงหาคม 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (2 สิงหาคม 2565) เวลา 08.45 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Ministerial Meeting) ครั้งที่ 28 การประชุมคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Working Group Meeting) ครั้งที่ 54 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้หัวข้อหลักในการประชุมคือ “Inclusive Recovery of APEC MSMEs through BCG & High Impact Ecosystem” และหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ ได้ แก่ 1) Accelerating BCG Adoption 2) Inclusive Digital Transformation 3) The Next Normal MSME Financing and Debt Restructuring และ 4) Coping with evolving market landscape: high impact policy ทั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดประเทศต้อนรับการค้า การลงทุนและในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ไทยที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้าการเตรียมการ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Ministerial Meeting) ครั้งที่ 28 การประชุมคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Working Group Meeting) ครั้งที่ 54 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมที่นำมาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมดังกล่าวด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่าง ๆ ทั้งกระเป๋า และเสื้อผ้า ซึ่งมีการออกแบบที่สวยงามน่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการประชุมและการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในการมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG รวมถึงมาตรการสำคัญในการฟื้นฟู SME หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด

โปรดเลือก