โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงเด็กไทย เติมเต็มโภชนาการเด็กผลักดัน “อาหารเช้าเพื่อน้อง” และ ปลูกฝังจิตสำนึก “รักต้นไม้”

23 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (23 พ.ย. 2564) นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ปรารภในที่ประชุม ครม. โดยได้แสดงความห่วงใยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ทั้งในเรื่องโภชนาการเด็กและการปลูกจิตสำนึกในการรักต้นไม้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ท่านนายกฯได้ให้ความห่วงใย เรื่องโภชนาการเด็กนักเรียน ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่มโครงการ “อาหารเช้าเพื่อน้อง : นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ” เพื่อให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการที่ดี มีความรอบรู้ด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งได้มีการนำร่องในบางโรงเรียนในบางจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มเติมจากโครงการ "อาหารกลางวัน" ที่ได้ดำเนินอยู่แล้ว เพื่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังต้องการส่งเสริม ให้เด็กนักเรียน เรียนรู้เข้าใจเรื่อง "พืช"และอยากเชิญชวนให้เด็กรักการปลูก "ต้นไม้" เพื่อสร้างความภูมิใจที่เห็นการเติบโตของต้นไม้ไปพร้อมๆ กัน

โปรดเลือก