โฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" ติดตามแนวโน้มสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลก สัปดาห์นี้อัตราตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกค่อนข้างคงที่ สอดคล้องกับตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทย

3 สิงหาคม 2565

วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามแนวโน้มสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งภาพรวมทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 2 - 3 สัปดาห์ ขณะที่ในสัปดาห์นี้อัตราตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกค่อนข้างคงที่ ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทย ประกอบกับช่วงที่ผ่านมีวันหยุดยาวหลายวัน ประชาชนเดินทางกลับบ้านจำนวนมาก ต้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ต่างจังหวัดว่าจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เริ่มทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมทั้งแปลผลด้วยความระมัดระวัง และเชื่อว่าสถานการณ์ไทยและทั่วโลกจะดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ 2U คือ Universal Prevention คือ มาตรการป้องกันตนเอง ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือ เว้นระยะห่าง และ Universal Vaccination ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิต

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,432 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,431 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,373,124 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,472 ราย หายป่วยสะสม 2,374,662 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,940 ราย เสียชีวิต 32 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 917 ราย

โปรดเลือก