นายกฯ ตรวจเยี่ยมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เดินหน้าสาธารณสุขเพื่อผู้สูงอายุ ชูไทยศูนย์สุขภาพ “Healthcare” ดูแลผู้สูงอายุทั่วโลกในไทย

12 กันยายน 2564

วันนี้ (12 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางถึงสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทักทายประชาชนบริเวณจุดฉีดวัคซีนโควิด- 19 ซึ่งมีประชาชนและเจ้าหน้าที่กล่าวให้กำลังใจโดยบอกให้นายกรัฐมนตรี “สู้ ๆ” นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณ พร้อมตอบกลับไปว่า วันนี้ อารมณ์ดีมากที่ได้มาพบปะกับประชาชนขอให้สู้ปัญหาไปพร้อมกัน สู้เพื่อทุกคน และเพื่อประเทศชาติ เชื่อว่าพลังความร่วมมือของทุกคนจะทำให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมฝากให้ สส. และข้าราชการ อบจ. ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น อย่าทิ้งประชาชนให้แก้ไขปัญหากันเอง ตนเองไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจ แต่ยืนยันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อทุกคนและเพื่อประเทศชาติ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเข้ารับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ การดำเนินงานโครงการผู้สูงอายุรามาธนารักษ์ และโครงการที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ นายกรัฐมนตรีชื่นชมแนวคิด และวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะนโยบายด้านสาธารณสุขดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการชูประเทศไทยให้เป็นศูนย์ Healthcare ของผู้สูงอายุในวัยเกษียณจากประเทศต่าง ๆ ให้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไทยเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มคนดังกล่าวแบบครบวงจร ถ้าทำได้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ สร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น

โปรดเลือก