รมต.นร. เทวัญฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันสถาปนา สคบ. ครบรอบปีที่ 41

2 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กรกฎาคม โดยมีพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2522 เป็นระยะเวลา 41 ปีในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัย จากการซื้อสินค้าหรือบริการในชีวิตประจำวัน ซึ่งในการดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่าย รวมถึงยังมีภารกิจในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจระมัดระวังในการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสังคมโดยรวม

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง สคบ. ปีที่ 41 นี้ ทาง สคบ. ได้จัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการยกย่องคุณงามความดีของบุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยเฉพาะในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมอบให้กับ 15 บุคคล และ 13 หน่วยงาน ที่มีผลงานเด่นในกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบโล่รางวัล World No Tobacco Day Award 2020 จากองค์การอนามัยโลก แก่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแล สคบ. ซึ่งเป็นองค์กรที่ปราบปรามและรณรงค์การงดสูบบุหรี่อย่างจริงจัง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ สคบ. ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องสิทธิ์ของประชาชน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ สคบ. และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเทมาโดยตลอด และแสดงความชื่นชมต่อผู้ได้รับรางวัลทั้งด้านบุคคลและด้านหน่วยงาน ซึ่งล้วนเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมให้ประชาชน

............................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก