โฆษกรัฐบาลเผยสปสช. เริ่มจัดส่งยาให้กลุ่มเสี่ยง 608 ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Telemedicine วันนี้ วันแรก ตามนโยบายและข้อสั่งการ พลเอก ประยุทธ์ ฯ นายกรัฐมนตรี กำชับดูแล ผู้ป่วยโควิด-19

8 สิงหาคม 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายในการดูแลรักษาและการนำผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทุกกลุ่ม เข้าถึงระบบการรักษา ยาและเวชภัณฑ์ให้ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยเร็วเป็นสำคัญ เพื่อช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ซึ่งในวันนี้ (8 สิงหาคม 2565) สปสช. ได้เริ่มให้บริการเชิงรุกโดยร่วมกับแอปพลิเคชั่น คลิกนิก (Clicknic) จัดส่ง “ยาโมลนูพิราเวียร์” ให้กลุ่มเสี่ยง 608 ทั่วประเทศที่ได้รับการวินิจฉัยและสั่งจ่ายโดยแพทย์ ผ่านระบบ Telemedicine เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้สามารถเข้าถึงการรักษาโดยเร็วก่อนอาการโรคจะรุนแรง ซึ่งจะมีแพทย์หมุนเวียนในระบบคอยให้บริการปรึกษา วินิจฉัย และกำกับการให้ยาแก่ผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะได้รับยาหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ และจะเริ่มจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งจะได้รับยาวันถัดไปหลังจากที่พบหมอผ่านระบบ Telemedicine และได้รับการวินิจฉัยว่าต้องได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ นับเป็นการให้การรักษากลุ่มเสี่ยงก่อนภาวะโรคจะรุนแรง

สำหรับรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,842 ราย ไม่มีผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,384,016 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,015 ราย หายป่วยสะสม 2,386,008 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) และผู้ป่วยกำลังรักษา 21,319 ราย โดยมีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 953 ราย และมีผู้เสียชีวิต 34 ราย

โปรดเลือก