นายกฯ ชื่นชม มุกดาหาร ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ แก้ไขสถานการณ์ ร.ร.คำสร้อยพิทยาสรรค์ ย้ำ 7 มาตรการเปิดสถานศึกษา

7 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ชื่นชมการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนและครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ภายหลังตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) พบผลบวกในครูและนักเรียนจำนวนมาก กระทั่งทีมสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) ลงพื้นที่ตรวจเพื่อยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงได้คัดกรองนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน จำนวน 1,106 คน ผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ (RT-PCR) เป็นลบ (Not detected) ไม่พบเชื้อทุกราย ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวคลี่คลายลง

โดยนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามกระบวนการทำงานดังกล่าว โดยทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขก็ได้ปฏิตามแผนการเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมได้ประสานความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียน และภาคเอกชน ทำให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นผลให้ตรวจหาเชื้อดังกล่าวผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ในเวลาอันสั้น

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับชุดตรวจ ATK ที่ใช้ตรวจในโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร กระทรวงสาธารณสุข จะมีการตรวจสอบหาสาเหตุที่ ATK ให้ผลบวกอีกครั้ง ว่าเกิดขึ้นจากเหตุใดและจะแจ้งให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว ย้ำว่า กระบวนการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK เป็นขั้นตอนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในเบื้องต้น โดยขั้นตอนสุดท้าย จะต้องได้รับการตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ (RT-PCR)

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี เน้นน้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มในการเปิดการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น 1. ประเมินความพร้อม 2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble 3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5. จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม 6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน และ 7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

โปรดเลือก