นายกฯ ชื่นชมผลงานผ้าไทย ย้ำร่วมสืบสาน รักษา ส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2 สิงหาคม 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (2 สิงหาคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อการส่งเสริมผ้าไทยเป็นที่ประจักษ์มายาวนาน ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีชมผ้าโบราณและผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ที่ผลิตจากผ้า ผลงานนวัตกรรมผ้าไทย หนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” รวมถึงการแสดงแบบผ้าไทยด้วยความสนใจ พร้อมชื่นชมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และนักออกแบบที่นำความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายรูปแบบ ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนมีความสวยงาม และประณีต เช่น กระเป๋า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างน่าภาคภูมิใจ โดยขอให้มีการศึกษา พัฒนา และเผยแพร่การดูแลรักษาผ้าไทยที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาเรื่องราคาให้ถูกลง เพื่อเป็นส่วนช่วยส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้แพร่หลายในประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการสืบสาน รักษา และส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่นสู่สากลได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในชื่อว่า “ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทยสู่สากล” นิทรรศการวันผ้าแห่งชาติ นิทรรศการผลงานของศิลปินแห่งชาติ โดยนายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ประจำปี พ.ศ. 2565 นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด นิทรรศการ 4 สุดยอดดีไซเนอร์ 4 ภาค นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัย นิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ที่ผลิตจากผ้า รวมไปถึงการสาธิตการทอผ้า การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย การเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการพลิกฟื้นผ้าไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน และผู้ประกอบการ ทำให้สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่าย อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนและประเทศอีกด้วย โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โปรดเลือก