จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ระยะเวลา 12 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565)

30 กันยายน 2564

เปิดอ่านรายละเอียด