นายกฯ เยี่ยมชมสถานประกอบการ พอใจโครงการ

10 กันยายน 2564

วันนี้ (10 กันยายน 2564) เวลา 08.40 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ "Factory Sandbox" ณ บริษัท เอสบี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด มีพนักงานที่เป็นผู้ประกันตน จำนวน 1,815 คน โดยนายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันจัดให้ลูกจ้างและบุคลากรในสถานประกอบกิจการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR มีการคัดแยกผู้ติดเชื้อ ประสานส่งตัวผู้ติดเชื้อไปเข้ารับการรักษา รวมถึงจัดให้ลูกจ้างและบุคลากรในสถานประกอบกิจการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย โดยไม่ต้องหยุดประกอบกิจการ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ วันนี้ ได้นำร่องพื้นที่แรกในโรงงานอุตสาหกรรม "Factory Sandbox" โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้กับผู้ประกอบการและแรงงานในโรงงานปฏิบัติเชิงรุกตามมาตรการที่กำหนด เน้นการตรวจคัดกรองอย่างเป็นระบบ การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที การฉีดวัคซีนให้แรงงาน การควบคุมโรคอย่างเข้มงวด และป้องกันการติดเชื้อในคลัสเตอร์โรงงาน สร้างสมดุลระหว่างมาตรการด้านสาธารณสุขและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้

นายกรัฐมนตรียังห่วงสถานประกอบการขนาดเล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการขอรับวัคซีน และบริการต่าง ๆ ในขณะที่การดำเนินมาตรการ Bubble & Seal หรือ Factory Sandbox ทำให้กับผู้ประกอบการมีภาระมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะหามาตรการช่วยสนับสนุนสภาพคล่องในการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ จะให้ทุกหน่วยงานร่วมกันหามาตรการการจ้างงาน มาตรการพยุงการจ้างงาน ช่วยเหลือให้แรงงานในสถานประกอบการยังมีรายได้ต่อไป ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จากนั้น นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนที่เข้ารับการตรวจ RT-PCR ณ อาคารสนามกีฬา
...................

โปรดเลือก