รัฐบาลโชว์ผลงานแก้ปัญหาลักลอบนำเข้าบุหรี่หนีภาษีชายแดนใต้ บูรณาการเชิงรุก สรรพสามิต-ศุลกากร จับกุมไปแล้ว 6,899 คดี คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.25 พันล้านบาท

9 กันยายน 2564

วันนี้ (9 กันยายน 2564) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย รัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าบุหรี่โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าบุหรี่หนีภาษีผ่านพื้นที่ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการบูรณการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ กรมศุลกากร และ กรมสรรพสามิต ซึ่งพบว่าในปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีการจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าบุหรี่ผิดกฎหมายได้ทั้งสิ้นรวม จำนวน 6,899 คดี คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.25 พันล้านบาท โดยกรมสรรพสามิตจับกุมแล้ว จำนวน 6,252 คดี ของกลางจำนวน 1,404,782 ซอง เปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับเป็นเงินรวม 1,248,452,588.22 บาท กรมศุลกากร จับกุมแล้ว 647 คดี คิดเป็นมูลค่า 103 ล้านบาท

ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร ได้ดำเนินการแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามบุหรี่หนีภาษี โดยกรมสรรพสามิต ได้มีการจัดทำแผนประจำปีอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการป้องกันและปราบปราบบุหรี่เถื่อน การจัดตั้งศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังและติดตามจับกุมผู้กระทำผิดและผู้ต้องสงสัยทางอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ด้านกรมศุลกากรได้มีการดำเนินการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแหล่งที่มา วิธีการลักลอบ เส้นทาง สถานที่เก็บรวบรวมรวมถึงดำเนินการตรวจค้นและจับกุม การลาดตระเวนด้วยรถยนต์และเรือตรวจการณ์ ตามแนวชายแดนและลำน้ำที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ การตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิด ในขณะหรือหลังผ่านพิธีการศุลกากร ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนำบุหรี่ การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการประจำในแต่ละพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการกระทำที่เป็นความผิดตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 นอกจากนั้น ทั้งกรมสรรพาสามิตและกรมศุลกากรยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานข้อมูล งานการข่าว และการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน อาทิ ตำรวจ ทหาร เพื่อสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่หนีภาษีอีกด้วย

รองโฆษกรัฐบาลกล่าวต่อว่า รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการจับกุมผู้กระทำความผิด เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เงินภาษีของรัฐ สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต ที่สำคัญคือคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง และขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าบุหรี่หนีภาษี แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้เร่งปราบปรามแก้ไขปัญหาและขยายผลเพิ่มเติมต่อไป

โปรดเลือก