จ้างเปลี่ยนตู้แผงสวิตซ์ควบคุมวงจรไฟฟ้าหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านพิษณุโลก (นอกอาคาร) ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

27 สิงหาคม 2564

เปิดอ่านรายละเอียด