จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 18 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565)

22 กันยายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด