จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 18 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30 กันยายน 2564

เปิดอ่านรายละเอียด