จ้างจัดทำและติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน

20 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด