รมต.อนุชา ดัน DGA จับมือหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ แอปฯ เดียว เข้าถึงบริการรัฐได้ด้วยปลายนิ้ว

10 กันยายน 2564

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการจัดงาน Virtual Seminar ‘เปิดตัวแอปพลิเคชันทางรัฐ’ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และสำนักงานประกันสังคม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐเข้าสู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล” เพื่อตอบโจทย์ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยลดความยุ่งยากของประชาชนในการติดต่อหน่วยงานราชการ ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชน การดำเนินงานของ สพร. ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เปิดแพลตฟอร์มกลางภายใต้ชื่อ “ทางรัฐ” เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยปัจจุบันประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปผ่านสมาร์ทโฟน และสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐ ได้ง่ายด้วยปลายนิ้ว

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า แอปพลิเคชันทางรัฐนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล ช่วยให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ จ่ายบิล หรือติดตามสถานะการขอใช้บริการจากภาครัฐได้อย่างง่ายดาย ได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สามารถนำข้อมูล และบริการต่าง ๆ มาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ด้วย เพียงทุกท่านดาวน์โหลด และลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอน ก็จะพบกับบริการของแต่ละหน่วยงานที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้ในทุกช่วงวัยกว่า 30 บริการ

โปรดเลือก