ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร ระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธันวาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด