ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

18 มีนาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด