จ้างตกแต่งประดับไฟฟ้าชั่วคราว งานถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

27 เมษายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด