จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล จำนวน 1 ระบบ

17 มีนาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด