จ้างทอพรม (ทอมือ) เส้นใยธรรมชาติ (เส้นใยขนแกะ) 100% คุณภาพ 5.50 ปอนด์ ขนาดพื้นที่รวม 152.23 ตร.ม. จำนวน 1 ผืน พร้อมติดตั้ง ณ ห้องรับรองสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า

16 สิงหาคม 2564

เปิดอ่านรายละเอียด