ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) โครงการ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (Smart Office) ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน

5 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก