ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 43 เครื่อง

5 พฤศจิกายน 2564

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก