งานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงจดรถ ด้านข้างตึกบัญชาการ 2 จำนวน 1 งาน

22 สิงหาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด