จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ จำนวน 18 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564)

30 กันยายน 2564

เปิดอ่านรายละเอียด