ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 18 อาคาร ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564)

30 กันยายน 2564

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก