โฆษก ศบค. ขอความร่วมมือประชาชนงดร่วมกิจกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ร่วมกันใช้วิถีชีวิตในการมีโรคระบาด smart control and living with covid-19 ป้องกันการระบาดโควิด-19

13 กันยายน 2564

วันนี้ (13 กันยายน 2564) เวลา 12.30 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีการปรับรูปแบบมาตรการที่มีความผ่อนคลายเป็นสาเหตุสำคัญที่มีการระบาดรอบใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ว่า ไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการผ่อนคลาย แต่เป็นการปรับมาตรการเพื่อให้ภาคเศรษฐกิจสามารถเดินต่อไปได้พร้อมกับการควบคุมโรค ซึ่งผู้ประกอบการสามารถมาพูดคุยกับ ศปก.ศบค. รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข ที่พร้อมให้ความร่วมมือตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศมาตรการออกไป เมื่อมีการประกาศมาตรการออกไปแล้วนั้น สิ่งที่เป็นภาพสะท้อนก็เป็นข้อห่วงใยของทุกคนคือห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ คนเยอะ บางทีเริ่มพบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน ตามที่เรามีเป้าหมายร่วมกันคือการใช้วิถีชีวิตในการมีโรคระบาดคือ smart control and living with covid-19 มี 3 ประเด็นสำคัญที่เราต้องร่วมมือกันคือ 1. บุคคลเสี่ยง 2. สถานที่เสี่ยง และ 3. กิจการ/กิจกรรมเสี่ยง โดยเมื่อพบเจอขอให้หลีกเลี่ยง ไม่เข้าไปร่วม ให้คิดไว้เสมอว่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นผู้ติดเชื้อได้ ฉะนั้นขอให้ทุกท่านอย่านิ่งนอนใจ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงสูงอยู่ สิ่งสำคัญคือการใช้หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ

โปรดเลือก