​โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในเวทีการประชุมภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (TCAC) ครั้งแรกของประเทศไทย ผลักดันเป้าหมาย Net zero 2065 แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกมิติ

3 สิงหาคม 2565

วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) ผ่านการประชุม TCAC หรือ การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ในหัวข้อ “เป้าหมาย Net zero 2065 เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของไทยในเวทีโลก” (Mission to D-emission 2065 for Thailand Sustainable Growth) ซึ่งถือเป็นการจัดการประชุมครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของโลก ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมตรี กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เน้นการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังจะเป็นการจำลองรูปแบบของการจัดประชุม COP หรือ การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการประมวลเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศ มาประยุกต์เป็นแต่ละจังหวัดของประเทศไทย โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น เวทีเสวนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจจากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคองค์กรธุรกิจเอกชน ภาคเยาวชน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาคการเงิน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ “อนาคตไทย อนาคตโลก” ใน 4 หัวข้อ คือ 1. Climate actions: การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. Climate technology: เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. Green and blue carbon: แหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในธรรมชาติ และ 4. Climate finance and cooperation: การเงินและความร่วมมือเพื่อสภาพภูมิอากาศ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ https://tcac.deqp.go.th รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน Facebook Page : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Thailand Climate Action Conference – TCAC

“นายกรัฐมนตรียินดีและพร้อมสนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของไทยในการจัดการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับการประกาศเจตนารมณ์ของไทยในที่ประชุม COP26 ซึ่งไทยมุ่งมั่นจะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 จึงเชื่อมั่นว่าการจัดประชุมดังกล่าวจะสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้สามารถแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น” นายธนกรฯ กล่าว

โปรดเลือก