จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร ทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565)

22 กันยายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด