จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง สำหรับอาคารต่าง ๆ ของ สลน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

8 กันยายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด