เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์และกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

21 กรกฎาคม 2564

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2564) เวลา 11.00 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์และกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก