คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

21 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จากโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก