ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

11 มีนาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด