ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) ภารกิจนายกรัฐมนตรีผ่านโซเชียลมีเดีย 1 ระบบ

11 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดอ่านรายละเอียด