โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 ห้อง 506 จำนวน 1 ระบบ

1 มีนาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด