เลขาธิการนายกรัฐมนตรี(นายดิสทัต โหตระกิตย์) ให้การต้อนรับนางหยาง หยาง ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมรับมอบหน้ากาอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น

28 พฤษภาคม 2563

วันนี้( 28 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางหยาง หยาง ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยบริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โปรดเลือก