จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง สำหรับอาคารต่าง ๆ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

29 ตุลาคม 2564

เปิดอ่านรายละเอียด