การซื้อระบบปรับอากาศ หอประชุมบ้านมนังคศิลา จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ บ้านมนังคศิลา

28 กันยายน 2564

เปิดอ่านรายละเอียด