รองนายกฯ นายวิษณุฯ หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขการเดินทางของนักศึกษาไทยเพื่อกลับไปเรียนต่อที่จีน รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

29 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยการได้หารือกับเอกอัครราชทูตเปรียบเสมือนกับการได้พบญาติและเต็มไปด้วยความอบอุ่น เชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถและการทำงานเชิงรุกของเอกอัครราชทูตฯ จะพัฒนา “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” ระหว่างไทย-จีนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ในโอกาสนี้ ยินดีในโอกาสการครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และความสำเร็จในการพัฒนาประเทศให้รุดหน้าอย่างรอบด้าน และยินดีกับความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่มีพลวัตต่อเนื่อง แม้จะเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และเป็นสิ่งยืนยันถึงความเป็นมิตรแท้ในยามยากระหว่างไทย-จีน

ด้านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี พร้อมกับยินดีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เนื่องจากประชาชนทั้งสองประเทศก็เปรียบเสมือนญาติกัน ดังนั้น จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน เอกอัคราชทูตยืนยันว่า ในช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จีนพร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับไทยเพื่อโอกาสในการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ การฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกัน รองนายกรัฐมนตรีขอให้จีนพิจารณากรณีนักศึกษาไทย เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการนำร่องให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางกลับไปที่จีน เพื่อให้นักศึกษาไทยสามารถกลับไปศึกษาต่อที่จีนได้ในโอกาสแรก ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ รับทราบถึงความเดือดร้อนของนักศึกษาไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนได้ศึกษาปัญหา รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์และค่าเช่าที่พัก เพื่อนำไปหารือกับกระทรวงศึกษาธิการของจีนและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาต่างชาติต่อไป นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสบการณ์และความรู้ในด้านการบริหารประเทศ โดยเฉพาะในมิติกฎหมาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน

ในส่วนของ ความร่วมมือพหุภาคี ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีกับผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นโอกาสร่วมมือกันสร้างภูมิภาคที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ทั้งนี้ ในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี 2565 เอกอัครราชทูตฯ ยืนยันการสนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพ เห็นด้วยกับห้วข้อที่ฝ่ายไทยประสงค์ผลักดัน ซึ่งไทยขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของไทยมาโดยตลอด และหวังว่า จะได้มีโอกาสต้อนรับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการเดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปค 2022

โปรดเลือก