รองนายกฯ พล.อ.ประวิตรฯ รับ ออท.ออสเตรเลียฯ ย้ำความร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดและการต่อต้านการค้ามนุษย์

23 กันยายน 2565

วันนี้ (23 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้การต้อนรับ นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งสองฝ่าย ได้ชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในโอกาสครบ 70 ปี และหารือร่วมกันถึงความร่วมมือกันด้านต่างๆ ประกอบด้วย การรับมือกับโรคระบาด การต่อต้านการค้ามนุษย์ ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเปค รวมทั้งด้านการค้าการลงทุน

โดย รองนายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความร่วมมือภายใต้ การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง ด้านไซเบอร์ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาและความสัมพันธ์กับประชาชน โดยเฉพาะ ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่ไทยมุ่งมั่นแก้ปัญหา โดยปรับปรุงกฎหมายและให้ความสำคัญขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั้งระดับทวิภาคี อนุภูมิภาคและพหุภาคี โดยไทยยินดีในความคืบหน้าของความร่วมมือในการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” เพื่อแก้ปัญหาแบบองค์รวมร่วมกัน พร้อมย้ำให้ความสำคัญที่ประสงค์ร่วมมือกับออสเตรเลียด้านการลงทุน การวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะเศรษฐกิจ BCG

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับต่างๆของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะกองทัพและทางทหาร โดยออสเตรเลียมุ่งมั่นกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนและไทยในกิจกรรมต่างๆมากขึ้นหลังสถานการณ์โควิท โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนร่วมกัน และพร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC และยินดีในการทำงานร่วมกับไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยพร้อมผลักดันให้มีการลงนามและขับเคลื่อนบันทึกความร่วมมือการต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

โปรดเลือก