ข่าวทำเนียบรัฐบาล

ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) (11/10/2562)

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 38/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ 12/24 เควี 416/240 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ติดตั้องประจำอาคาร 20 (30/09/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 14 อาคาร ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.(เดิม) และบ้านพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สื่อข่าวและผู้มาติดต่อทำเนียบรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/2562)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน กันยายน 2562 (16/10/2562)  

เดือน สิงหาคม 2562 (30/08/2562)

เดือน กรกฎาคม 2562 (31/07/2562)

เดือน มิถุนายน 2562 (30/06/2562)

เดือน พฤษภาคม 2562 (31/05/2562)

เดือน เมษายน 2562 (30/04/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก และสำนักงาน ก.พ. (30/09/2562)

เช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สื่อข่าว และผู้มาติดต่อทำเนียบรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30/09/2562)

เช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30/09/2562)

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ จำนวน 14 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (27/09/2562)

ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ 12/24 เควี 416/240 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ติดตั้งประจำอาคาร 20 (03/09/2562)

งานจ้างเหมาบริการติดตั้งผนังอุโมงค์อะคริลิค เขื่อนกั้นน้ำ และส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 งาน (25/07/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (13/09/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (26/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (07/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (31/07/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (24/07/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (01/07/2562)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมการตรวจรับครุภัณฑ์กรณีส่วนราชการเบิกจ่ายแทน สลน. ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1) 

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภายใน เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ณ ห้อง 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สลน. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนงนุช ธนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการบ้านพักรับรอง สลน. (ริมทะเลเขาสามมุข) ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด