นายกรัฐมนตรีเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มอบกทม. มท. เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7 เมษายน 2564

วันนี้ (7 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น. ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรีบางท่านที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการ โดยรัฐบาลเร่งหามาตรการที่เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกรัฐมนตรีเผยถึงการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันว่า ได้ให้ความสำคัญทั้งการควบคุมโรค บริหารเศรษฐกิจและความรู้สึกของประชาชนไปพร้อม ๆ กัน ขณะเดียวกันนี้บุคลากรทางการแพทย์กำลังพิจารณาเพิ่มเติมในมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมไวรัสโควิด-19 ในทุกสายพันธุ์ และจะเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้มากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับจำนวนวัคซีนที่ทยอยมาถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก มีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงในประเทศผู้ผลิตวัคซีนเอง อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัคซีน ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาพร้อมเจรจาทำข้อตกลงกับต่างประเทศ เพื่อเดินหน้าการลงทุนเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง

นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะสถานบันเทิง ที่ หากมีการตรวจสอบพบว่าไม่มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานจะให้ปิดบริการโดยทันที ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการป้องกัน และความสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้ รวมทั้งได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก หากไม่เพียงพอก็มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม สำหรับส่วนภูมิภาค ได้ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาจัดหามาตรการเพิ่มเติมเนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วย
..................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก