นายกรัฐมนตรีขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตามรายงานข่าวพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

11 มิถุนายน 2562

วันนี้ (11 มิถุนายน 62 ) เวลา 13.37 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ภายหลัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสร็จสิ้นพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า นายกรัฐมนตรีได้เดินทางตึกภักดีบดินทร์ เพื่อพบปะสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนมาก ที่มาติดตามรายงานข่าวพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ได้มาร่วมพิธีสำคัญวันนี้ จากนี้ก็จะทำงานตามที่ได้แถลงไว้ จะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ทำเพื่อประเทศชาติ จากนี้ต่อไปประเทศเราจะมีแต่รอยยิ้ม ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเพื่อประเทศชาติของเรามั่นคง ปลอดภัย ยั่งยืน

โปรดเลือก