นายกรัฐมนตรีขอทุกกระทรวงน้อมนำแนวพระราชดำริ “จิตอาสา” ขับเคลื่อนคู่ขนานไปกับการทำงานภาครัฐ

13 สิงหาคม 2562

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีในวันนี้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำความสำคัญถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเน้นการกระจายรายได้ไปสู่ระดับกลางและระดับล่าง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เม็ดเงินถูกหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้หลายๆ รอบ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานำแนวทางพระราชดำริ “จิตอาสา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำมาขับเคลื่อนนโยบาย คู่ขนานไปกับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพราะการดำเนินภาครัฐบางครั้งอาจมีความล่าช้า นอกจากนี้ ยังสั่งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเร่งดูตัวชี้วัดการพัฒนา กำหนดแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ลดช่องว่างการเหลื่อมล้ำของแต่ละจังหวัด พร้อมฝากให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน (disruptive technology) การเปลี่ยนแปลงทางโลกตั้งแต่ระดับประถม มัธยมต่อเนื่องไปจนถึงอุดมศึกษา ซึ่งต้องบูรณาการงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกกระทรวงเร่งเบิกจ่ายภาครัฐ เพราะทุกกระทรวงมีความสำคัญ ช่วยกระตุ้นการลงทุนและบริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจประเทศด้วย
........................................................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก